Domeček

Activity board ve tvaru domku, tvar je vyříznut ze základního rozměru 80x60 cm